I tillegg til å holde korstog og pastor seminarer, har World Mission vært med og startet kristen barneskole i Isinya, Kenya. Misjonen har også bidratt med bil og Hus til pastor, apostel og grunnlegger av skolen; David Sirma.  Vi har også sendt penger til transport av vann ut til Masayene i tørkeperioden 2009/2010. Videre har vi bidratt til å finne vann for brønnboring m.m. Vi gir Jesus all ære og takker samtidig våre misjonspartnere som har gjort dette mulig.  

Nedenfor vil du finne noen videoklipp fra misjonsarbeidet.

Barneskole i Isinya kenya

Fotball drakter til menighetens fotball team

Hilsen fra Kenya

Denne siden er under konstruksjon.