Post adresse:
World Mission

Ekebergveien 243

1166 OSLO

Kontortid: Som regel tirsdager og onsdager fra kl 09 til 16.

Besøk: På grunn av reisevirksomhet må besøkstid avtales på telefon.

Telefon; 456 40 654                          

 e-mail; nilspettersen@yahoo.com