• World Mission

    Evangelist Nils E Pettersen er grunnlegger og leder av misjonen; World Mission som ble etablert I 2007.
    De fleste reiser og møtevirksomhet til Nils er innbefattet i dette misjons selskap.

  • Faste møter i Sandnes

    World Mission har regelmessige møter i Sandnes. Her er det også faste bønnemøter for misjonen. Det er opprettet et lokalt styre for virksomheten i Sandnes/Rogaland.
    De fleste møtene avholdes på Folkets Hus i Sandnes.

Folkets Hus ligger nederst I Kirkegata
med inngang fra St.Olavsgt. tvers over
fra jernbanen og busstasjonen.
Møtene holdes I 3. etg og det er adgang både via trap og heis.