Jesus frelste sjeler i Ecuador.

Kampanjen i Ecuador ble en stor seier for Guds rike! Et hundretalls mennesker søkte frelse, mange helbredelser og mirakler.

Nils reiser årlig til Syd Amerika for å ha evangeliske kampanjer. Første gang han var i Peru i 2010 ble ordføreren i byen Huanchacho frelst. Ordføreren i Trujillo støttet opp om møtekampanjene og var selv tilstede ved flere anledninger. I år ble mer enn 900 mennesker frelste på under en uke. I tillegg til evangeliske møter og pastor seminarer, besøker Nils med team de fattige områdene for å dele ut mat, klær og godteri til barna.   Du kan se noen videoklipp fra Peru nedenfor.

Jesus helbreder

Jesus helbreder syke

ca 600 søker frelse i Chepen Peru

Besøk til de fattige i Trujillo