Det er ikke lagt inn noen video

India Brevet 2015

Kampanjen i India 2014

Nils Pettersen forkynner evangeliet i Pakistan