• Velkommen til våre møter i Oslo

  Møte hver Søndag kl 17.00 på Nordstrand. Adresse: Ekebergveien 243, 1166 Oslo

  Lovsang - Guds Ord - Forbønn
  Kaffe - Fellesskap
  Alle Velkommen.

  Gavekonto Menigheten
  1503.95.25361
  (Love Life Church, Oslo)

 • Forkynnelse av Guds ord på facebook siden til Love Life Church og Nils E Pettersen

  Gavekonto
  1503 12 97580
  (World Mission Ltd)
  Vipps nr 16781

 • Misjonen arrangerer møter hver måned i Sandnes/Stavanger P.g.a smittevernregler har vi pr nå ikke møter. Følg med på oppdateringer. Ønsker du sms melding om møter, send en sms til 45640654

  Møter arrangeres månedlig.
  Følg med på annonser på Facebook siden; Nils E Pettersen

  arr. World Mission
  Gavekonto
  1503.12.97580
  Vipps 16781

Vitnesbyrd om helbredelse.. Kastet krykkene, fri fra astma..

Jesus helbredet meg

Stor seier i India - mer 1200 frelst på 5 dager og mange mirakler!

 

 • Pastor og lederkonferanse

  Under en knapp uke ble det arangert pastor og lederkonferanse der opp til 200 mennesker var til stede

 • Korstog møter

  Skolegården som var leid til korstogsmøtene (kveldsmøter)
  ble raskt fyllt opp av nysjerigge og hungrende mennesker. Mer enn 1200 mnsk gav sitt liv til Jesus under disse dagene

 • Tegn og under

  Etter forkynnelsen av Guds ord ble det forbønn for syke og Herren virket med og helbredet mange. Folk kom villig frem for å vitne om hva Jesus har gjort; befrielse fra demoner, helbredet syn og hørsel, smerter i armer og ben forsvant, kom haltende til møte - kan hoppe og gå som normalt.. osv

Stor seier i Peru - mer enn 1500 søkte frelse